Zonder Maskers
Praktijk voor Psychosociale Therapie en Coaching

Zonder Maskers

Leiderschap

Leiderschap stelt hoge eisen aan de competenties van de leider.
Het gaat om dienstbaarheid, het vermogen tot zelfreflectie, communicatieve vaardigheden, onafhankelijkheid, maar ook het vermogen tot verbinden.

Voor waarachtig leiderschap is het vermogen tot zelfreflectie essentieel.
Zo kom je los van 'primaire reflexen' die verstorend kunnen werken.
Een goede leider beseft dit en zal zichzelf daarom blijven ontwikkelen en uitdagen.

Management coaching


Management coaching, vol aandacht voor jou als persoon en als leider, ondersteunend, uitdagend en inspirerend! Met als doel: je te ontwikkelen tot een echt leider.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij Zonder Maskers ondersteuning kan bieden:
– Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
– Vergroten persoonlijke effectiviteit
– Leren effectief te communiceren
– Leren bewaken van de balans tussen werk en privé
– Loopbaan sturing en -ontwikkeling
– Teamontwikkeling

Sociocratisch leiderschap


Besluitvorming kan autocratisch plaatsvinden (één persoon bepaalt), democratisch (de meerderheid bepaalt) of sociocratisch, een wijze van organiseren van de besluitvorming die gelijkwaardigheid van ieder bij het nemen van besluiten waarborgt [G. Endenburg].

De sociocratische benadering biedt een oplossing voor problemen waar we als leidinggevende en medewerkers in verstrikt kunnen raken. Met name als vanuit angst of macht leiding wordt gegeven.
Binnen de sociocratische benadering wordt op basis van openheid en gelijkwaardigheid leiding gegeven.
Veranderingen zullen soepeler tot stand komen, omdat medewerkers zelf met initiatieven kunnen komen, waardoor meer draagvlak ontstaat. Als gevolg hiervan zal de samenwerking tussen leidinggevende en medewerkers verbeteren.

Zonder Maskers kan ondersteuning bieden bij leiderschapsontwikkeling op basis van sociocratische uitgangspunten. Deze vormen een ideale basis voor effectief leiderschap en zelfsturende teams, waarbinnen medewerkers werkelijk verantwoordelijkheid nemen.

Zonder Maskers
omhoog
© 2000-2017 Zonder Maskers