Zonder Maskers
Praktijk voor Psychosociale Therapie

Aanpak

Psychosociale therapie is met name geschikt voor cliënten waarvoor psychotherapie te zwaar is en counseling of maatschappelijk werk te licht.

Een psychosociaal therapeut heeft specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische en psychosociale problematiek. In psychosociale therapie wordt een professionele, ervaringsgerichte aanpak gehanteerd, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Hierbij worden lichaam en geest als een samenhangend en onlosmakelijk geheel gezien en benaderd.

Een psychosociaal therapeut kan ondersteuning bieden bij:
- emotionele problemen (angst, onzekerheid, ...)
- somberheid, depressieve gevoelens
- psychosomatische klachten
- rouw en verlies
- (ernstige) ziekte
- trauma
- gedragsproblemen
- onrust en stress
- sociale problemen (problemen bij het maken en onderhouden van contacten)
- relatie- en gezinsproblemen

Centraal staat dat ik contact aan ga met jou, met 'de persoon achter het masker', respectvol, zonder oordeel of vooringenomenheid, vanuit medemenselijkheid, warmte en begrip. Maar het gaat ook om respect voor het masker, dat bescherming heeft geboden.
Het gaat om contact te maken met 'waar je hart is geblokkeerd', waardoor je hartenergie opnieuw kan gaan stromen. Hierdoor kan pijn worden geheeld, het masker worden afgelegd en nieuwe energie vrij komen voor een vervullend leven en vervullende relaties.

Een psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en niet de methode. De kracht van psychosociale therapie schuilt in de houding van de therapeut die aandachtig aanwezig is bij de cliënt, luisterend, in het huidige moment, zonder oordeel, vanuit rust, overgave en vertrouwen in niet-weten. Dit geeft de therapie een frisheid, creativiteit en volledigheid om voortdurend aan te sluiten bij wat er nu is.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methoden, zoals gestalttherapie, voice dialoge, visualisaties, lichaamsgericht werken, werken met het onbewuste, familieopstellingen en systemisch werken.

Doelgroep

Psychosociale therapie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden, als gezin of (echt)paar.
Psychosociale therapie is in feite voor iedereen geschikt, die zich wil helen en ontwikkelen. Of je nu last hebt van angsten, een verlies ervaring hebt meegemaakt, vast zit in beperkende patronen of levensvragen hebt, doordat psychosociale therapie zowel in de breedte als in de diepte aansluit past bijna iedere vraag binnen deze therapie.

Door het openleggend karakter is deze therapievorm echter minder geschikt voor mensen met ernstige vormen van verslaving of psychopathologie.omhoog
© 2000-2024 Zonder Maskers